JURIDISKE MERKNADER

ARTIKKEL 1: BESKRIVELSE AV NETTSTEDET

Dette nettstedet er tilgjengelig på følgende URL-adresse: https://www.princesseamandinepotet.com : https://www.princesseamandinepotet.com (heretter kalt «nettstedet»).

Nettstedet tilhører Association Princesse Amandine, med adresse GERMICOPA, 1, allée Loeiz Herrieu – CS 33033, 29334 Quimper Cedex, RCS 533 078 895 00018, France

Nettstedet er opprettet og utviklet av Axome og driftes av selskapet OVH.

 

ARTIKKEL 2: INNMELDING

2.1 OPPRETTELSE AV KONTO ved spill: Internettbrukeren inviteres til å fylle ut et innmeldingsskjema. Brukeren forplikter seg til å gi nøyaktige og fullstendige opplysninger. Innmeldingen vil bli bekreftet ved sending av en melding til den epostadressen som er oppgitt i innmeldingsskjemaet.

Mindreårige kan melde seg inn på nettstedet www.princesseamandine.fr, forutsatt at de på forhånd har innhentet samtykke fra sine foreldre (eller den person som utøver foreldremyndighet). Association Princesse Amandine forbeholder seg retten til å be om skriftlig begrunnelse til enhver tid, og gjennomføre verifiseringer, samt si opp enhver konto hvor en mindreårig innehaver ikke har fremlagt godkjenningen innen den tid som kreves.

Etter innmelding vil brukeren få tilgang til innlogging og et passord for å kunne benytte nettstedets funksjonnaliteter, samt ulike moduler for bidrag.

Kun én innmelding per husstand tillates (samme navn, samme postadresse).

Enhver tilkobling eller overføring av data som effektueres med en brukers innlogging og passord skal anses å være utført av denne. Brukeren er eneansvarlig for den anvendelse som gjøres av sin innlogging og passord. I tilfelle tap, tyveri eller misbruk, må brukeren uten forsinkelse varsle Association Princesse Amandine.

 

ARTIKKEL 3: GRATIS TJENESTER

Benyttelse av de tjenester som er stilt til disposisjon av Association Princesse Amandine, og som beskrives i disse alminnelige vilkår, er helt gratis.

Imidlertid vil det utstyret (datamaskin, telefon, programvare, telekommunikasjonsmidler, osv.) som gir tilgang til tjenesten utelukkende belastes internettbrukerne, på samme måte som kostnadene med tilkobling og internettforbindelse.

 

ARTIKKEL 4: IMMATERIELL EIENDOM

Nettstedet med dets innhold er den ekeklusive eiendommen til Association Princesse Amandine. Utenom et rent oppslag i nettstedet på internett, krever enhver annen anvendelse av nettstedet eller dets innhold forhåndsavtale med Association Princesse Amandine.

 

ARTIKKEL 5: VERN AV PERSONOPPLYSNINGER

Internettbrukernes personopplysninger vil bli behandlet i samsvar med personopplysningsloven (LOV-2018-06-15-38) og EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EU) 2016/679 av 27. april 2016 (GDPR). Hver bruker har rett til innsyn, til korrigering eller sletting av opplysninger som gjelder dem. For å utøve rettighetene, ta kontakt med Association Princesse Amandine. Personopplysningene er beregnet for bruk av Association Princesse Amandine for å behandle markedsføringstilbud, kommersielle tilbud eller kampanjetilbud.

 

ARTIKKELL 6: BRUK AV INFORMASJONSKAPSLER

Association Princesse Amandine vil kunne benytte informasjonskapsler på nettsiden. En informasjonskapsel er en tekstfil som plasseres på harddisken av en nettleserserver. Informasjonskapslene kan ikke utføre programmer eller introdusere virus på datamaskinen. Informasjonskapslene har unike kjennemerker og kan bare leses av nettleseren i det domenet som har utsendt informasjonskapselen. Hver internettbruker har muligheten til å godta eller avvise informasjonskapslene. De fleste internettsurfere godtar automatisk informasjonskapslene, men du kan dersom du ønsker endre innstillinger i din nettleser for å avvise informasjonskapsler.

 

ARTIKKEL 7: RISIKOER KNYTTET TIL INTERNETT

Nettstedets tjenester er tilgjengelig alle døgnets timer, alle ukens dager, unntatt i tilfelle force majeure eller om det inntreffer hendelser utenfor hva Association Princesse Amandine kan kontrollere, og under forbehold om vedlikeholdsperioder og eventuelle tekniske feil.

Overføringshastigheten og svartiden for de opplysningenee som sirkulerer mellom internettet og netstedsplattformen er ikke garantert av Association Princesse Amandine. I realiteten har sirkulasjonshastigheten for opplysningeen ikke sammenheng med den levering av tilgang som leveres av Association Princesse Amandine, men av egenskaper ved linjenettet samt generelle tekniske tiltak for å håndtere den generelle internettrafikken.

Association Princesse Amandine minner brukerne på internettets kjennetegn og begrensninger og avviser ethvert ansvar knyttet til konsekvensene av brukernes tilkobling til nettet via nettstedet.

Nærmere bestemt skal Association Princesse Amandine ikke holdes ansvarlig for materiell eller immateriell skade på brukernes datautstyr og de data som er lagret der, og på konsekvensene av å kunne utlede detaljer om personlige, profesjonelle eller kommersielle aktiviteter.

Association Princesse Amandine skal ikke holdes ansvarlig for tredjeparters anvendelse av elementer som opptrer i de personlige områdene av nettstedet.

Videre skal Association Princesse Amandine ikke holdes ansvarlig i tilfelle en eller flere brukere ikke er i stand til å koble seg til nettsiden på grunn av teknisk feil eller problem knyttet til trafikkopphopning på nettet.

 

ARTIKKEL 8: PASSIV INNHENTING AV PERSONOPPLYSNINGER

Enkelte personopplysnionger som er registrert på vår server er slike som du oppgir frivillig når du fyller ut internettskjemaer. Andre blir innsamlet automatisk under dine besøk.

De opplysningene som samles inn automatisk under dine besøk er følgende: – Din IP-adresse: en IP-adresse tilordnes din datamaskin av din internettleverandør for å gjøre det mulig å få tilgang til internett. Denne adressen anses ofte som en personopplysning.

– Din innlogging når du navigerer i områder med begrenset tilgang.
– Adressen til det nettstedet hvor du ble direkte koblet til nettstedet https://www.princesseamandinepotet.com.
– Dato og klokkeslett for ditt besøk på nettstedet og de sidene du har sett på.- Utnyttelsessystemet for din datamaskin og nettleserprogramvaren.

I henhold til personopplysningsloven (LOV-2018-06-15-38) og EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EU) 2016/679 av 27. april 2016 (GDPR) har du rett til innsyn, korrigering og sletting av de personopplysninger som gjelder deg, gjennom en enkel skriftlig forespørsel sendt i posten til Association Princesse Amandine.

 

ARTIKKEL 9: BRUK AV PERSONOPPLYSNINGER

Association Princesse Amandine overfører personopplysningene til de besøkende på nettstedet kun hvis de gir uttrykkelig tillatelse til det.

Association Princesse Amandine vil utelukkende bruke personopplysninger for formål som du har angitt på det tidspunkt du har gitt oss dem.

 

ARTIKKEL 10: SUSPENSJON OG OPPSIGELSE

Association Princesse Amandine kan når som helst ensidig avbryte midlertidig eller for godt linjetilknytningen til nettstedet uten at deres ansvar kan ettergås og uten at det kan gi grunnlag for å gi erstaning av noe som helst slag.

 

ARTIKKEL 11: TREDJEPARTERS NETTSTEDER

Nettstedets sider kan inneholde hypertekstlenker som leder til andre nettsteder som styres av andre virksomheter enn Association Princesse Amandine, og som Association Princesse Amandine ikke utøver noen som helst kontroll over. Association Princesse Amandine påtar seg ikke noe ansvar for innholdet i disse nettstedene eller for innhold som disse tredjepartsnettstedene kan føre deg til.

 

ARTIKKEL 12: DIVERSE

Association Princesse Amandine står fritt til å modifisere herværende alminnelige bruksvilkår når som helst. Den siste versjonen av de alminnelige bruksvilkårene gjelder for brukerne.

De alminnelige bruksvilkårene styres av fransk lov. Enhver tvist om gjennomføring og/eller fortolkning skal være underlagt franske domstoler, med mindre tvingende forbrukervernregler tilsier noe annet.

Del er strengt forbudt å benytte eller gjengi navnet »Association Princesse Amandine» og/eller deres logo samt hvilke som helst merker, tegninger eller modeller som siteres og/eller presenteres på dette nettstedet eller ethvert annet nettsted som er tilknyttet, uansett på hvilket grunnlag og særlig for reklameformål uten forutgående skriftlig overenskomst med Association Princesse Amandine.

 

© 2014 – L’association Princesse Amandine, alle rettigheter forbeholdt.